informuje, że jego lokal przy ul. Dzielna 1 m. 15a, jest wykorzystywany na cele kulturalne zgodnie z Ustawą o prowadzeniu dzialalności kulturalnej.