Krzysztof Gierałtowski
Fotograf

ul. Panieńska 9 m. 7, 03-704 Warszawa
tel./fax (+48 22) 741 30 41, +48 0 602 364 543
krzysztof@gieraltowski.pl
www.gieraltowski.pl