Projekt dofinansowany z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2017 - Sztuki wizualne
i z Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS.

MKiDN
Logo ZAiKS