Kazimierz Brandys

Kazimierz Brandys  pisarz
inny portret w prezentacji Indywidualności polskie