Józef Czapski

Józef Czapski malarz, pisarz
Inny portret w prezentacji Indywidualności polskie