Pisarze
Erwin Axer Stanisław Barańczak Aleksander Adolf Maria Bocheński