Pisarze / Writers
Erwin Axer Stanisław Barańczak Aleksander Adolf Maria Bocheński