Jerzy Kosiński

Jerzy Kosiński  pisarz, fotografik
inny portret w prezentacji Indywidualności polskie