Mój ulubiony Tadeusz Brzozowski, nie ma szcześcia do plakatów. Na plakacie z San Sebastian "Polisch Individualities" jest małe zdjęcie
na dużym plakacie, a na "7 Opolskim Festiwalu Fotografii Spojrzenie", bałagan typograficzny skutecznie zarzyna spojrzenie malarza.