Wymusiłem na grafiku Janie Bokiewiczu nieingerowanie w zdjęcie Tadeusza Brzozowskiego i tak powstał w 2009 r.
plakat pierwszej prezentacji portfolio "Indywidualności polskie" w warszawskiej Bibliotece Narodowej.