Wspierając moją wystawę "Drukowane Twarze", którą stanowiły wydruki gazetowe, Andrzej Czeczot narysował piórkiem Polaka - sumę 200 twarzy,
Marek Goebel zrobił z tego plakat.