Credo wygłoszone przez kompozytora Witolda Lutosławskiego w czasie portretowania (patrz komentarz w Portfolio "Indywidualności polskie"),
próbowałem realizować wbrew przeciwnościom.