Kawałek autoportretu Eugeniusza Geta Stankiewicza z tego plakatu, przypomina mi przedwcześnie zmarłego przyjaciela,
wrocławskiego rytownika rodem ze żmudzkiej Oszmiany.