Zdjęcie Zbigniewa Zapasiewicza na wiedeńskim plakacie Polnische Individualitäteten, zajmuje co prawda tylko ½ powierzchni,
ale minimalistyczna spokojna typografia pozwala je podziwiać.