Portret Zbigniewa Zapasiewicza, jest plastycznie wyśpiewaną egzekwią na śmierć polskiej inteligencji.