Wacława z Gasparskich Grzybowska - babcia / Wacława Grzybowska nee Gasparska - grandmother (1962)