Defilada Związku Młodzieży Socjalistycznej w Warszawie / Parade of the Socialist Youth Association ZMS, Warsaw