Elżbieta i Krzysztof Gierałtowscy, fot. Jan Fleischmann, 1979