Elżbieta i Krzysztof Gierałtowscy, fot. Jan Fleischmann / Elżbieta and Krzysztof Gierałtowscy by Jan Fleischman, 1979