Elżbieta ze Skulskich Gierałtowska, żona, lata 80. / Elżbieta Gierałtowska nee Skulska, wife, in the 1980s