Elżbieta ze Skulskich Gierałtowska, żona, lata 80.