NL Jan Brand – kierownik artystyczny festiwalu /art manager