Adolf Endler z żoną

DDR Adolf Endler z żoną – pisarz /writer and wife