Pawel Bożyk

Paweł Bożyk  szef doradców Gierka / head of Gierek’s advisers