Kazimierz Brandys

Kazimierz Brandys  pisarz / writer