Andrzej Chrzanowski

Andrzej Chrzanowski socjalistyczny menadżer / socialist manager