Andrzej Czeczot z Sonią

Andrzej Czeczot z żoną Sonią  grafik