Andrzej Czeczot z Sonią

Andrzej Czeczot z żoną Sonią/ with his wife Sonia  grafik / graphic designer