Piotr Dmochowski

Piotr Dmochowski  marchand Beksińskiego / Beksinski’s art dealer