Nina Andrycz 1915-2014
Chciałem zobaczyć z bliska gwiazdę Niny Andrycz.
Spotkanie było obustronnie rozczarowujące.
Heroina usiłowała wywołać mary. Ja nie sprostałem wymaganiom, które aktorka stawiała pracującym z nią "największym fotografom Europy".