Władysław Bieńkowski 1906-1991
Na początku lat osiemdziesiątych, porażony rozpadem Polski, socjolog Władysław Bieńkowski, przekonywał mnie, że "o wolność walczy się lepiej z pełnym brzuchem". Inaczej myślał mój wuj, nomen omen Bieńkowski, lotnik, bohater bitwy o Anglię, który po Jałcie odesłał królowi ordery i biedował do śmierci na emigracji.
Myśliciel Władysław Bieńkowski starał się, żebym zapamiętał, że już car Aleksander II mawiał Polakom:
"Point de reveries, messieurs! – Żadnych złudzeń, panowie!" A jednak...