Tadeusz Brzozowski 1918-1987
Zobaczona w zakopiańskiej pracowni fotka zapisała Tadeusza Brzozowskiego jako Księcia w "Balladynie", wojennej inscenizacji Kantora. Powiedziałem spontanicznie: "Jest Pan księciem polskich malarzy". Artysta koronował się natychmiast wyciętym z kartonu rekwizytem.