Roman Cieślewicz 1930-1996
Zdjęcie Romana Cieślewicza z mieszkania warszawskich przyjaciół.
Potem spotykałem go w Paryżu, kuśtykającego o dwóch laskach. Był polskim grafikiem, dowodem na to, że światowy sukces jest możliwy. Kierując artystycznie paryskim Elle, przywiózł do Warszawy Petera Knappa, który fotografował modę małoobrazkowym Asahi Pentaxem.
To był przełom potwierdzający nasze marzenia.