Józef Czapski 1896-1986
Po kilku minutach rozmowy bardzo już stary malarz i pisarz Józef Czapski, zasnął.
Utrwaliłem tylko dłonie arystokraty.