Andrzej Gwiazda 1953
Przed wprowadzeniem stanu wojennego starałem się realizować "ideę porozumienia narodowego".
Urodzonemu na kresach Rzeczypospolitej aktywiście Solidarności Andrzejowi Gwieździe, przyniosłem kaszankę zakupioną przy okazji fotografowania Tadeusza Rudolfa Fiszbacha w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku i zjedliśmy ją ze smakiem.