Marian Krzaklewski

Marian KRZAKLEWSKI  związkowiec / trade union member