Marian Krzaklewski

Marian KRZAKLEWSKI  związkowiec