Klasztor Pokamedulski jeszcze bez odbudowanej dziś wieży