Rybacka brygada Andrzeja Olkowskiego « Kunty », Henryk Korsakowski « Boruch », Alojzy Opanoski, Czesław Zabłocki-Dermejko, Zbigniew Turynowicz, Jan Domysławski « Pełtko », Wacław Kulbacki, Ignacy Luty jednocześnie strażnik rybacki, Eugeniusz Surażyński « Cielocha-Wielkooka » i inni nierozpoznani