Rybacy, Stanisław Zabłocki « Kaczorek » i Henryk Korsakowski « Boruch »