« Wojewody domki » na mikoĊ‚ajewskiej skarpie, widziane z Rosochatego Rogu